Ordförande
Vald till 2020
Kassör
Vald till 2021
Anders Holmqvist
John Ljungkvist
070-944 58 58
070-39 44 167
andersstph@gmail.com
john.hoganas@gmail.com


Ledamot
Vald till 2020
Sekreterare
Vald till 2021
Eva Påhlman
Bo Hedgren
070-912 91 92
072-969 43 18
bo.hedgren@hotmail.com

Suppleant
Vald till 2020
Ledamot
Vald till 2020
Andrea Gisladotter Aas
Lars-Olov Ohrling
072-210 07 04
070-633 95 36
gisladottir.aas@telia.com
solo.ohrling@telia.com

Suppleant
Vald till 2020    
Siv Persson