Ordförande
Vald till 2019
Kassör
Vald till 2019
Harry Wagiström
John Ljungkvist
070-116 64 44 eller 042-33 08 54
070-39 44 167
 
john.hoganas@gmail.com


Ledamot
Vald till 2020
Sekreterare
Vald till 2019
Anders Holmqvist
Bo Hedgren
070-944 58 58
072-969 43 18
andersstph@gmail.com
bo.hedgren@hotmail.com

Suppleant
Vald till 2019
Ledamot
Vald till 2020
Andrea Gisladotter Aas
Lars-Olov Ohrling
072-210 07 04
070-633 95 36
gisladottir.aas@telia.com
solo.ohrling@telia.com

Suppleant
Vald till 2019    
Yvonne Sjöstrand
070-224 96 55