HÖGANÄS NEDRE BYAFÖRENING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2009

Styrelsen har bestått av:
Ordförande: Lars-Olov Ohrling (avgick i oktober 09) 1 år
Kassör: Ulla Norin 1 år
Styrelseledamöter: Håkan Rosenqvist, Börje Svensson
Hans Sundberg 1 år
” ” Susanne Ravani, Lasse Olsson 2 år
Suppleanter: Ralf Adin, Lars-Johan Magnusson,
Peter Kinch 1 år
Revisorer: Jan Norgren, Bengt Paulsson 1 år
Revisorsuppleant: Gunilla Elmkvist 1 år

Valberedningen: Kent Karlsson(sammankalllande), Anki Martinsson, Maria Adin
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio styrelsemöten. Vidare har det varit två möten med Byarådet, det senaste här i Höganäs, då alla byaföreningarna träffades i vår regi på restaurang Bryggan i hamnen. Framtidsgruppen har träffats fyra gånger under våren och sommaren, från och med i höstas samordnades gruppens möten med de ordinarie styrelsemötena.

Styrelsen har skickat två skrivelser till kommunen, angående Kvickbadet och Blå Hallen/Centralförrådet, båda skrivna i maj 09. Vi förespråkade stor försiktighet vid byggandet av det så kallade Torget, där Rodnas krog låg, med lägre takhöjd än de andra husen och stor hänsyn till kontakten med vattnet och badbryggan. Detaljplanen är överklagad och inte fastställd ännu.
I skrivelsen om Blå Hallen och den intilliggande tegelbyggnaden, det s k centralförrådet, menade vi att båda byggnaderna är viktiga för Höganäs Nedre och att de bör bevaras. Detta verkar även vara kommunens nuvarande inställning.

Under hösten beslöt föreningen att försöka ta reda på medlemmarnas åsikter i frågan om den fortsatta exploateringen av hamnen, vi skickade ut ett medlemsbrev och drog därefter slutsatsen att det inom föreningen finns en majoritet mot det planerade bygget av höghuset.
Vi har skrivit brev till allianspartierna, där vi beskriver varför vi motsätter oss ett 60 meter högt hotell/bostadshus på hamnplanen och har haft flera kontakter med Peter Kovács i frågan. I februari 2010 har vi även träffat centerns Ulf Molin och socialdemokraternas Sven Augustsson och inom den närmaste tiden ska vi träffa representanter för Folkpartiet och KD.
Under invigningen av Vision 09 på biblioteket i oktober, genomförde vi en demonstration på torget utanför och har samlat namn mot bygget under marknadsdagen, utanför Blå Hallen i samband med utställningen ”Händer” och på julskyltningen. Liknande aktiviteter kommer att fortsätta under 2010.
Vidare har vi genomfört mindre aktioner, då vi delat ut informationsblad i samband med företagarlunch, kommunfullmäktigemöte och ett antal andra lokala moderat- och centermöten i kommunen. Vi har även delat ut information i brevlådor på Nedre, vilket ska fortsätta.

Styrelsen, Höganäs 100301