H…GAN€S NEDRE

Byafšrening

 

VERKSAMHETSBER€TTELSE 2007

 

Styrelsen har under Œret bestŒtt av:

 

Ordfšrande                           Lars-Olov Ohrling               

Kassšr                                   Ulla Norin                             

Sekreterare                            Hans Sundberg

Styrelseledamot                   HŒkan Rosenqvist

           Ķ                                   Bšrje Svensson

           Ķ                                   Elisabeth Pilo

Suppleant                              Lasse Olsson                       

             Ķ                                 Susanne Ravani

             Ķ                                 Ralf Adin

Revisorer                               Jan Norgren

             Ķ                                 Bengt Paulsson

Revisorsuppleant                Gunilla Elmkvist

Valberedning Kent Karlsson, sammankallande

           Ķ                                   Anki Martinsson

             Ķ                                 Maria Adin

 

Hšganūs Nedre har under verksamhetsŒret haft:

 

                                                Ett Œrsmšte

                                                Sex ordinarie styrelsemšten

                                                Ett medlemsmšte

                                                TvŒ ByarŒdsmšten med Kommun och Byafšreningar i                                                 Kullabygden

 

Vi startade Œr 2008 med goda relationer och kontakter med kommunens politiker och tjūnstemūn efter att vi under 2007 lyckats fŒ igŒng dialogen med sŒvūl Hšganūs Kommuns Planavdelning som samtliga politiska partier i Hšganūs.

Ett bevis var att vi bjšds in av Planavdelningen och fick yttra oss infšr deras samrŒdsmšten om etapp 2, Kvickbadet i bšrjan pŒ Œret.

 

Styrkta av dessa framgŒngar har vi under verksamhetsŒret kunnat fokusera pŒ detaljplanen  fšr Etapp 2, Kvickbadet och Oden & Balder.

 

Vi har levererat skrivelser i fšljande frŒgor under 2008:

 

 

Skrivelser och mšten under januari och februari 2009.

 

 

 

Mšte med KommunalrŒdet Peter Kov‡cs 2009 01 19

Vi bjšd in Peter Kovac i anslutning till vŒrt styrelsemšte denna dag fšr att fŒ senaste information och hšra Peter Kov‡cs visioner avseende Hšganūs Nedre.

Redogšrelse kommer att ges i samband med Œrsmštet.

 

Hšganūs den 23 februari 2008

Styrelsen