HGANS NEDRE

Byafrening

 

VERKSAMHETSBERTTELSE 2006

 

Styrelsen har under ret besttt av:

 

Ordfrande                           Lars-Olov Ohrling               

Kassr nuvarande               Ulla Norin                             

Sekreterare                            Hans Sundberg

Styrelseledamot                   Hkan Rosenqvist

                                              Brje Svensson

                      avgtt            Maria Sderbck

                                              Anna Wohl                                                      

Suppleant                              Elisabeth Pilo

                                              Lasse Olsson                       

Revisorer       avgtt            Torbjrn Gerward

                     avgtt            Lars Engstrm

suppleant      avgtt            Eva Plman

 

Valberedning Maria Adin

                      avgtt            Leif Bengtsson                    

 

Hgans Nedre har under verksamhetsret haft:

 

                                                Ett rsmte

                                                Fem ordinarie styrelsemten

                                                Ett extra styrelsemte

                                                Ett medlemsmte

                                                Tre arbetsmten

                                                Ett ppet mte med politiker p Tivolihuset

                                                Nio mten med respektive politiskt parti i Hgans.

                                                Tv Byardsmten med Kommun och Byafreningar i                                                 Kullabygden

                                                Ett julbord fr medlemmar

 

Under verksamhetsret har freningen engagerat sig starkt fr att f igng dialogen med Kommunen i frgor om Hgans utveckling och hur vi vill se utvecklingen i vrt nromrde.

Vi har haft speciellt fokus p Hamnomrdet, Kvickbadet,  Folkparken, kvarteret Flora och Oden & Balder.

Vi har aktivt deltagit i Kommunens dialogmten och trffat Planavdelningen om Kvickbadet.

Vi har ftt gehr fr vra krav avseende trafik och bebyggelse p Kvickbadets grnomrde. Detaljplanen som Planavdelningen nu jobbar med frvntas bli klar i april fokuserar p bad service och rekreation utan vare sig biltrafik eller bostadsbebyggelse.

Kommunen tar ocks fram flera frslag om bebyggelse p Oden och Balder vilka skall presenteras i vr.                                                                                                                

Vrt medlemsantal har kat till ca 170 hushll.                                                              

 

Hgans den 23 februari 2007

Styrelsen