VŠlkommen till byafšreningens Œrsmšte 22/3

 

Styrelsen fšr HšganŠs Nedre Byafšrening har bjudit in kommunens kommande samhŠllsplanerare, Kerstin Nilermark, till Œrsmštet. Hon ska ge oss en inblick i kommunens planarbete, fšrklara hur gŒngen ser ut, reda ut skillnaderna mellan detalj- och šversiktplan och beskriva hur ett šverklagande gŒr till. Vi hoppas pŒ en intressant diskussion med mŒnga medlemmar nŠrvarande och kommer att bjuda pŒ vin med tilltugg.

 

Byafšreningen Šr inne i ett viktigt och spŠnnande arbete, dŒ vi bildar opinion mot hšghusbygget i hamnen. Vi diskuterar med ledande politiker i kommunen, ska gŒ ut med information bŒde i HšganŠs och i byarna runt omkring och kommer att synas pŒ olika sŠtt och platser under vŒren. Om ett drygt halvŒr Šr det val och vi hoppas kunna engagera partierna fšr hur staden ska utvecklas.

 

VŒr stŒndpunkt Šr enkel Ð vi vŠlkomnar utveckling i HšganŠs, bŒde av hamnen och av centralorten i stort, men motsŠtter oss en storskalig exploatering av det attraktiva hamnomrŒdet, som vi menar behšvs som rekreation fšr nuvarande och kommande kommuninvŒnare, framfšr allt med tanke pŒ den expansion HšganŠs Šr inne i.

 

VŠlkommen!

 

Susanne Ravani

Styrelsen