Nytt elavtal med Dalakraft Šr under upphandling, vi Œterkommer senare.

19 av Kullabygdens 20 Byafšreningar (Vikens Kultur & Byafšrening avstŒr) har gemensamt gjort en ny el-upphandling. Tillsammans med Dalakraft kan vi erbjuda medlemmar i de olika byafšreningarna ett nytt 3 Œrsavtal (Kullabygden-zonfripris) under perioden 1 Januari 2014 till 31 December 2016.

Erbjudandet innebŠr att du som medlem i HšganŠs Nedre kan teckna ett avtal under ovanstŒende period med 3 olika valmšjligheter: Fast pris, ršrligt eller mixat 50/50.
OBS! Du kan Šven teckna avtal fšr fast bostad eller sommarhus som du Šger pŒ annan ort.

Avtalsalternativ

1. Avtal med fast Kullabygden-zonfripris 3 Œr;
36,3 šre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, avgift fšr energiskatt och moms tillkommer.
( totalt 82,0 šre/kWh) OmrŒdestillŠgg tillkommer.

2. Avtal med ršrligt elpris 3 Œr;
GŠllande spotpris inklusive elcertifaktsavgift + 1,5 šre/kWh, avgifter fšr energiskatt, elomrŒdesavgift och moms tillkommer.

3. Avtal med mixat pris 3 Œr;
50% fast Kullabygden-zonfripris 50 % enligt alternativ 1 + 50% ršrligt pris enligt alternativ 2,
avgifter fšr energiskatt, elomrŒdesavgift och moms tillkommer.

Fšr de som tecknar avtal enligt alternativ 2 eller 3 kan du nŠr som helst under avtalstiden binda den ršrliga delen till dŒ gŠllande dagspris med en viss rabatt. Kontakta Hillevi Blomkvist pŒ Dala Kraft tel. 0248/48 80 71 fšr Šndring av avtal.

Faktureringsavgift
Fšr pappersfaktura debiteras en fakturaavgift pŒ 25:- inkl. moms / faktura.
Vid fakturering med e-faktura, via e-post eller knuten till internetbank, eller autogiro debiteras ingen fakturaavgift. Ange pŒ avtalet vilket alternativ du šnskar.

Avtalstid
Avtalet gŠller frŒn 1 januari 2014 till 31 december 2016, ingŒnget avtal kan inte brytas under avtalstiden

NŠtavgift
NŠtavgift Šr inte del av avtalet med Dala Kraft utan betalas till HšganŠs Energi AB som ombesšrjer distribution av elenergi.


Har du ett befintligt bundet avtal med annan elleverantšr kan du teckna ovanstŒende Kullabygden-zonfripris att bšrja gŠlla frŒn ditt bytesdatum till slutdatumet 31 December 2016 under fšrutsŠttning att du tecknar avtal fšre 19 Juli 2013, du Šr dŒ garanterad pris enligt ovan alternativ, oavsett nŠr du har leveransstart.
Dalakraft hjŠlper till med elleverantšrsbytet.

Vill du hoppa pŒ avtalet senare gŒr det bra, men dŒ till det dŒ gŠllande priset med en
viss rabatt, och du fŒr dŒ kontakta Hillevi Blomkvist pŒ Dala Kraft tel. 0248/48 80 71

Fšr er som idag har ett gŠllande Kullabygdenprisavtal med Dalakraft och šnskar fortsŠtta med det nya avtalet fr.o.m.1 Januari 2014, blir kontaktade direkt av Dala Kraft som ocksŒ sŠnder er det nya avtalet som skall vara ifyllt, signerat och skickat till Dala Kraft senast den 19 juli 2013.


Har du nŒgra frŒgor Šr du vŠlkommen att hšra av dig till mig

Hans Sundberg

hansfsundberg@glocalnet.net