RSMTE FR HGANS NEDRE BYAFRENING

 

MNDAGEN 22 MARS 2010 KLOCKAN 19.oo
I HGANS BTSLLSKAPS  LOKAL I HAMNEN

 

 

DAGORDNING:

 

1                                Val av mtesordfrande

2                                Val av sekreterare fr mtet

3                                Val av 2 justeringspersoner

4                                Godknnande av kallelsen

5                                Antal nrvarande medlemmar

6                                Styrelsens verksamhetsberttelse

7                                Ekonomisk redogrelse

8                                Revisorernas berttelse/frga om ansvarsfrihet fr 2009

9                                Medlemsavgiften fr 2011

10                            Valberedningens frslag till om- och nyval

Ordf.Susanne Ravani              1 r nyval/omval

Kassr Birgit Olsson                1 r nyval

Sekreterare Hans Sundberg   2 r omval

Ledamot Hkan Rosenqvist    2 r omval

             Lasse Olsson          1 r omval

             Peter Kinch            2 r nyval

             Marit Norgren         2 r nyval

Suppleant  Christer Svanberg                 1 r nyval

                Lena Karlsson                      1 r nyval

                Christian Drugge                  1 r  nyval

Revisor Jan Norgren                1 r  omval

           Bengt Paulsson        1 r omval

Rev.suppl.  Gunilla Elmkvist    1 r omval

11                            Val av valberedning fr 2010-2011 3 st, varav 1 sammankallande

Fresls; Omval av Kent Karlsson, Anki Martinsson och Maria Adin, Sammankallande:Kent Karlsson

12                            vriga frgor

13                            Kerstin Nilermark, Kommunens nya samhllsbyggnadschef svarar p frgor samt berttar om planfrfarande.

14                            Mtet avslutas

 

Efter mtet blir det ngot att ta och dricka samt mingel.

 

Styrelsen